torsdag, juni 2

Början till slutet för ett tragiskt kapitel

Den här våren har internationellt sett varit händelserik. Exempelvis har två av världens mest eftersökta män hittats inom en månads tid. USA fick slutligen tag på Usama Bin Ladin och nu har Serbien spårat upp Ratko Mladic, överbefälhavare för den bosnisenserbiska armén under kriget i före detta Jugoslavien.

När Mladic greps i norra Serbien så hade det förflutit sexton år sedan den internationella krigsförbrytartribunalen åtalade honom för bland annat folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Åtalet inkluderar ett ansvar för den fyra år långa belägringen av Sarajevo samt massakern i Srebrenica, där drygt 8 000 personer fick sätta livet till 1995.

Ratko Mladic var den sista stora skalpen som världssamfundet väntade på att få ställa inför rätta för att söka svar på frågor om kriget. Eftersom det varit känt att han hållit sig gömd i Serbien med hjälp av mäktiga vänner har gripandet av honom varit ett villkor för att Serbien skulle kunna komma vidare i sina förhandlingar om EU-medlemskap. Infångandet av Mladic har länge varit landets nyckel till Europa och det kravet har inte varit förhandlingsbart. Det ligger nästan en övertydlig symbolik i det att Mladic greps samma dag som EU:s utrikeskommissionär landade i Belgrad.

Under sexton års tid har Mladic varit en bricka i ett storpolitiskt spel mellan Serbien och Europa. Att han nu hittats och överlämnats är en lättnad för Serbien, en lättnad för Bosnien, en lättnad för alla de som föll offer för arméns härjningar och en lättnad för FN samt krigsförbrytartribunalen i Haag.

Den internationella krigsförbrytartribunalen kommer också närmare ett avslut med avklarat uppdrag i och med att Mladic kan ställas inför rätta. Nu saknas bara en enda av de 161 åtalade. 126 stycken av krigsförbrytartribunalens rättegångar har kunnat avslutas och 34 åtalsprocesser är fortfarande igång.

Men saken är långt ifrån så okomplicerad som den nu framställs i medierna. Tipsen om var Mladic gömt sig har uteblivit, trots stor belöning. För någon vecka sedan presenterade den serbiska regeringens råd för samarbete med Haag en opinionsundersökning. 78 procent av de tillfrågade sade att de inte skulle rapportera Mladic om de visste var han gömde sig och 40 procent sa att de såg honom som en hjälte.

Ratko Mladic är en icke oviktig faktor i den nutida historieskrivningen på Balkan och hemmaopinionen är alls inte odelat positivt inställd till att han arresterats och ska överlämnas till Haag. Sällan har nog uttrycket ”den enes terrorist är den andres frihetskämpe” passat så bra in som för att beskriva de dubbla känslor som många serber har inför honom och de andra krigsförbrytarna. Även om man inte stöder de saker som de gjorde under kriget så finns det ett tämligen utbrett stöd för Mladic och andra som åtalats i Haag hos många serber. Den internationella domstolen anses som illegitim, partisk och en onödig överbyggnad.

Det är dock tveksamt om det blir några större demonstrationer till följd av gripandet av Mladic. Det beror nog till stor del på vad Serbien får ut av överlämnandet i form av belöningar från omvärlden. Förhoppningsvis kan detta bli början till en punkt för ett tragiskt kapitel av Europas nutidshistoria.


Eva Älander

Tisdagens ledare i Ljusdals-Posten och Söderhamnskuriren

Inga kommentarer: