tisdag, februari 21

Vecka 8: Sverige måste erkänna Palestina

I onsdags blev folkpartiledaren Jan Björklund utsatt för en attack. Under ett besök i Hebron på Västbanken angreps ministerns följe utav en aggressiv bosättare.

Situationen avstyrdes dock av Björklunds Säpo-vakter och ingen ska ha blivit skadad i den tumultartade situationen. Björklunds studiebesök på det illegalt ockuperade området fick dock avbrytas tämligen abrupt.

En tanke med besöket var att Björklund skulle besöka svenskar som arbetar som ekumeniska följeslagare i området. Deras uppgift är en preventiv närvaro, att vara en utomstående tredje part med förhoppningsvis våldsdämpande effekt.En av de följeslagare som såg händelsen menar att det som Björklund fick se inte skiljer sig från den verklighet som områdets palestinier lever med dagligen. Fast förstås med den skillnaden att de inte har några Säpo-vakter som avstyr misshandel, kränkningar och hotfulla situationer.

Ironiskt nog sammanföll dagen för Björklunds misslyckade bosättningsbesök med dagen för riksdagens utrikespolitiska debatt. Ett sammanträffande som ser ut som en tanke. Eftersom det är just Folkpartiet som är den stora bromsklossen i svensk politik när det gäller Mellanösternkonflikten.

Jan Björklund har tidigare sagt att det krävs ett fredsavtal mellan Israel och Palestina innan Sverige kan erkänna staten Palestina. I den nämnda debatten blev det dock klart att detta är Folkpartiets linje och inte den samlade regeringens, eftersom utrikesminister Carl Bildt var tydlig med att ett erkännande kan bli aktuellt när Palestina uppfyller de tre folkrättsliga kriterier som Sveriges erkännandepolitik traditionellt lutar sig mot. Fredsavtal är inte en av dessa tre saker.

Numera finns det en riksdagsmajoritet – bestående av Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – som anser att Sverige ska erkänna staten Palestina. Carl Bildt och riksdagsmajoriteten är dock oense om huruvida Palestina idag uppfyller de tre kriterierna.

I den utrikespolitiska deklaration som Carl Bildt presenterade samma dag som Jan Björklund fick fly undan ett angrepp, står det bland annat att Sverige ser fram emot den dag då Israel och Palestina kan leva i fred med varandra, och Israel i fred och säkerhet med hela den arabiska världen.

Frågan är om regeringen är beredd att visa detta i handling? När Palestina i slutet av 2011 blev medlem i UNESCO röstade 107 länder för deras medlemskap och 52 stycken avstod från att rösta. Sverige sållade sig dock till de 14 länder som aktivt röstade nej till Palestinas medlemskap.

För varje dag, varje vecka, varje år som konflikten pågår drabbar den människorna i området hårt. Ett erkännande vore en tydlig signal till parterna om att omvärlden vill se en tvåstatslösning, med ett Israel och ett Palestina, precis som det har förespråkats genom historien. Och att det inte är upp till Israel att förhindra detta genom att fortsätta förhala fredsprocessen och utöka bosättningarna.

Både palestinier och israeler förtjänar fred och frihet, samt att världen slutar upp med att vända dem ryggen och tro att den komplicerade och infekterade konflikten kan lösas utav parterna med nuvarande förutsättningar. Det har åtminstone inte lyckats de senaste decennierna. Därför vore det rätt av Sverige att erkänna staten Palestina, i enlighet med riksdagsmajoritetens åsikt.

EVA ÄLANDER
Dagens ledare i LjP och Söderhamnskuriren

Inga kommentarer: