tisdag, mars 20

Betala bättre för välfärdens kärna.

De senaste veckorna har det med jämna mellanrum dykt upp notiser i riksmedierna om sjuksköterskestudenter som har fått nog. Det handlar om att blivande sjuksköterskor i stora studentstäder som Umeå, Stockholm och Linköping har gått ihop om sina lönekrav. De säger att de kommer tacka nej till jobb där ingångslönen är mindre än 24 000 kronor i månaden.

Redan förra året startades det studentuppror i frågan och enligt Vårdförbundet resulterade dessa i högre ingångslöner för sjuksköterskor i åtminstone Stockholmsområdet. Och nu har upproret alltså vuxit och spridit sig över landet.

Det som studenterna gör är att de använder klassiska fackliga verktyg i sin kamp, genom att kollektivt sätta en gräns för vad de anser vara en rimlig lägsta lönenivå och sedan göra allt för att hålla sig till den överenskommelsen.

Sjuksköterskestudenterna ser sin chans nu när landstingen behöver rekrytera för att klara bemanningen under sommarens semestrar. Får de inte gehör för sina krav finns det andra alternativ, många är exempelvis de sjuksköterskor som istället väljer att åka över till Norge.

Det kan tyckas lite ovanligt att någon pratar ihop sig med sina konkurrenter redan innan denne har fått ett jobb, men så här i lönedumpningens tidevarv kanske det krävs uppdaterade varianter av beprövade metoder för att lyckas. Gemensamma minimikrav borde också ställas på arbetsmiljö och villkor på många svenska arbetsplatser.

Oavsett vilket skede i livet som vi befinner oss i så är vi alla beroende av att vården fungerar. Vårdyrken är väsentliga för att samhället ska fungera. Dessa nyblivna och blivande sjuksköterskor ska göra ett väldigt viktigt jobb som berör oss alla, vilket torde ge en god förhandlingsposition men traditionellt sett inte har gjort det.

Istället möts de nyutexaminerade sjuksköterskorna av en låg ingångslön och en ännu sämre löneutveckling.

Men sjuksköterskeyrket är inte bara ansvarsfullt, viktigt och väsentligt för samhället. Att arbeta i ett vårdyrke är även slitsamt, hårt och stressigt. Arbetsmiljön lämnar på många ställen en del i övrigt att önska.

En relativt färsk undersökning bland ett urval av Vårdförbundets medlemmar visar att ungefär var femte av de heltidsanställda arbetar deltid. Nästan en fjärdedel av de deltidsarbetande uppgav att anledningen att de gått ner i tid var att de har för tung arbetsbelastning fysiskt eller mentalt – av de som var under 29 svarade hela 38 procent att de gått ner i tid just på grund av den tunga arbetsbelastningen.

Låg ingångslön, dålig löneutveckling samt slitig och stressig arbetsmiljö - alla dessa delar hänger ihop och antagligen kan de också förklara den annalkande bristen på sjuksköterskor. Enligt SCB:s framtidsprognos kommer det att saknas 30 000 sjuksköterskor år 2030.

När vi ser ekvationen på det viset är det ganska enkelt att tycka att sjuksköterskestudenternas lönekrav är fullt rimliga. De behövs i vården och kommer behövas än mer om några år. Om det finns någonting som verkligen utgör den så kallade välfärdens kärna så är det väl just de personer som arbetar i viktiga välfärdsyrken. Det borde betala sig bättre att verka inuti i den där kärnan.

EVA ÄLANDER
Dagens ledare i Söderhamnskuriren och LjP

2 kommentarer:

Nina sa...

EVA! Jag har något riktigt roligt att berätta för dig :) Påminn mig med ett sms när du läser detta (har slut på batteri och om jag inte uppmanar dig att påminna mig kommer jag kanske glömma DETTA VIKTIGA)

RealExams sa...

wow.this site is amazing i am so greatful for your blog post thanks for sharing this post.