tisdag, april 3

Vi måste förändra vår ohållbara livsstil!

I lördags kväll valde många svenskar att under en kvällstimme släcka ljuset och använda så lite energi som möjligt. Detta för att visa sitt stöd för den globala kampanjen Earth Hour.

Enligt Världsnaturfonden deltog 52 procent av Sveriges befolkning i förra årets upplaga av Earth Hour, så det tycks vara en kampanj som många sätter en tilltro till. Tanken bakom Earth Hour är att manifestationen ska skicka en signal till världens makthavare om att ta klimatförändringarna på allvar.

Även om tanken med miljömanifestationen är mycket god, så handlar det egentligen inte så särskilt mycket om att spara energi under just den aktuella timmen. För Earth Hour infaller en timme om året och det går trots allt ytterligare några tusen timmar på ett år. Det är tveksamt om majoriteten av dem som igår släckte lampor eller lade undan i-pads och andra energislukande prylar uppvisar samma miljömedvetenhet under övriga året.

Det som däremot blev tydligt under lördagen är att det finns många som bryr sig. Om klimatförändringarna och det ohållbara i vår livsstil. Om alla människor på jorden hade samma levnadsvanor som oss svenskar skulle det krävas tre stycken jordklot för att täcka resursbehovet. Eller fem stycken om alla istället tog efter livsstilen i USA.

Vi måste alla arbeta tillsammans för att vända utvecklingen. Vi måste göra lika medvetna val framöver som vi hitintills gjort omedvetna val.

Men många frågor ligger också på ett mer övergripande plan; det är mycket som kan och måste göras av politiker och företagsledare. Världen har inte råd med ännu ett stort toppmöte som slutar utan bindande avtal.

Sveriges nationella miljömål är av det ambitiösare slaget med ett övergripande generationsmål och 16 stycken miljökvalitetsmål. De 16 målen täcker över många olika områden såsom klimatpåverkan, luftkvalitet, djur- och växtliv, skog och hav.

Men som redan Karl Marx skrev: "varje reellt steg framåt är mera värt än ett dussin program." Och sådana reella framsteg är det dessvärre ganska ont om i dagens borgerliga Sverige.

Dagen innan Earth Hour, 30 mars, presenterade Naturvårdsverket en uppföljning av de svenska miljökvalitetsmålen. De bedömer att endast två av de 16 målen kommer att kunna nås innan 2020 med hjälp av de åtgärder som är beslutade idag. 14 mål bedöms inte kunna nås till 2020. Detta är en försämring från tidigare utvärderingar, som varit mer optimistiska i tonen.

Och som att det inte vore nog så är Sverige ett av de länder som agerar bromskloss när EU:s nuvarande ordförande Danmark försöker få upp energieffektivisering på agendan. Danmarks rödgröna regering ser miljöfrågorna som ett prioriterat område under sitt ordförandeskap och vill få till en överenskommelse där alla EU-länder förbinder sig till energieffektiviseringar för att nå de gemensamma miljömålen. Men energiminister Anna-Karin Hatt säger tvärnej innan förhandlingarna hunnit börja.

Själva energibesparingen från lördagskvällen är troligtvis försumbar. Det är som en symbolisk handling som Earth Hour har störst betydelse. Miljontals människor världen över sände i helgen ett budskap om att klimatet måste tas på allvar.

I Sverige blir en sådan tydlig signal från opinionen extra viktig, med tanke på att vår miljöpolitik tycks vara på väg åt fel håll.

Eva Älander
Dagens ledare i Söderhamnskuriren & LjP

Inga kommentarer: