tisdag, april 10

Utan duktiga lärare skulle Sverige stanna.

Den svenska skolan är ständigt i hetluften på olika sätt. Politiker och medier har under flera års tid bedrivit vad som närmast kan ses som en svartmålning av skolan. Detsamma gäller läraryrket som sällan framhålls i positiva ordalag, vilket Skolverket nu vill ändra på.

I en serie hurtigt gulliga filmer får några svenska kändisar tacka och hylla lärare som betytt extra mycket för dem. På så sätt vill Skolverket visa att en lärare kan inspirera sina elever samt agera guide i kunskapsdjungeln och stadig stöttepelare i en turbulent ungdomstid. Det är ingen tvekan om att de här reklamfilmerna har rätt. Få yrken är mer omväxlande än lärarens och på få ställen i vårt samhälle får man chansen att betyda så mycket för så många personer.

Säkert har en del av kritiken mot svensk skola varit befogad. Dock gäller det inte allt, då den skolpolitiska debatten ofta går överstyr. Skolpolitikerna glömmer gärna att de varit delaktiga i att skapa den skola som de klankar ner på: med ekonomiska neddragningar, friskolereformen, kommunaliseringen, reformer som inte hinner implementeras och ständigt nya pålagor.

Få av de lärare jag träffat det senaste året har varit särskilt lockande ambassadörer för skolverkligheten. Visst gillar de sitt jobb, visst trivs de med eleverna och visst antar de pedagogiska utmaningar varje dag. Men de är också slitna och trötta eftersom regeringen, med Jan Björklund i spetsen, håller högt reformtempo på skolområdet. Det är ny skollag, nya läroplaner, nya kursplaner, ny betygsskala, ny (dessutom underfinansierad) gymnasieskola och cirkusen kring lärarlegitimationerna.

Lärarnas Tidning skrev nyligen om att 17 procent av de studenter som i höstas började på den nya lärarutbildningen redan har hoppat av. Avhoppen har därmed ökat med 30 procent i jämförelse med hösten 2010, som var det sista år som den gamla lärarutbildningen startade. Då ska man också komma ihåg att söktrycket har minskat stadigt de senaste åren. Så många av lärarutbildningarnas tillgängliga platser stod tomma redan vid höstterminens början.

Samtidigt förutspår SCB en kommande lärarbrist; över 43 000 lärare kommer att saknas redan om åtta år. Lärarutbildningarnas låga söktryck och ökande avhopp är därför något som angår oss alla. För utan duktiga lärare skulle Sverige stanna. Det skulle inte bli några fler forskare, inga fler mästerkockar eller arkitekter, inga sjuksköterskor, läkare eller bibliotekarier…

Det finns mängder av fantastiska lärare därute. Alla dessa lärare får sällan eller aldrig synas i debatten. Deras röster hörs inte i det offentliga samtalet. De blir istället oförtjänt måltavlor för debattörer som ifrågasätter deras yrkesutövning för sin egen vinnings skull.

Svartmålningen av skolan och lärarutbildningen, oredan i utbildningssystemet, lärarnas trötthet, lönenivåerna och en arbetsmiljö som lämnar mycket i övrigt att önska. Eftersom allting hänger ihop kan Skolverket göra hur många charmiga reklamfilmer de vill. Deras viktiga budskap kommer även fortsättningsvis att drunkna i den allmänna skoldebatten.

Först när lärarna börjar värderas lika högt i praktiken som de gör i retoriken kommer lärarutbildningen att locka tillräckligt med sökande för att avvärja en nationell lärarkris.

EVA ÄLANDER
Ledaren i LjP och Söderhamnskuriren 10/4

Inga kommentarer: