tisdag, maj 15

Apoteksmarknaden och valfriheten.
(Eller "Hela Sverige ska leva?")

Ljusdal, Färila, Ockelbo, Delsbo. Det är exempel på orter i vår omgivning som kan komma att bli av med sitt apotek redan nästa år. För nu visar det sig att marknaden inte var någon vidare pålitlig aktör när det handlar om att sköta en så pass basal samhällsfunktion som apoteken.

Ortsnamnen här ovan kommer ifrån en lista över apoteksorter som ligger i farozonen sedan Kronans Droghandel, den kedja som driver flest av glesbygdsapoteken, har flaggat för att de planerar att lägga ner ett antal olönsamma apotek. De flesta av dessa olönsamma enheter råkar ligga i Norrlands inland.

När regeringen 2009 valde att avskaffa monopolet och sälja ut två tredjedelar av Apoteket så ingick det i villkoren att de som köpte apotek var tvungna att hålla dem öppna fram till den första mars 2013. Dessutom infördes fri etableringsrätt och antalet apotek har ökat med ungefär 300 stycken, främst koncentrerat till attraktiva innerstadslägen i svenska städer.

Varför man har skrivit avtal om att inget apotek får läggas ner innan mars 2013, men inte bryr sig om de många år som kommer därefter, är för mig en gåta. Med tanke på det ursprungliga villkoret så fanns uppenbarligen insikten om att det kunde bli problematiskt redan från början. De som sålde ut våra apotek insåg ändå att det kanske inte fanns tillräckligt många kunder på landsbygden för att få affärerna att bli lönsamma på en privat marknad. Om man såg faran redan från början så borde det väl ha gått att skriva avtal på ett sådant sätt att de som vill starta ytterligare ett apotek i centrala Stockholm också måste bidra till samhällsservicen i hela landet?

Apoteksreformen skulle öka valfriheten och tillgängligheten. Resultatet ser vi nu.

I städerna har det öppnat mängder av nya apotek som säljer smink, skor och diverse andra varor med hälsokoppling. Medicinen tycks i många av de nya kedjorna vara en biprodukt. Alltför ofta finns de receptbelagda medicinerna inte ens i butikens lager när de ska hämtas ut. Och eftersom apoteken tillhör olika kedjor har de, av konkurrensskäl, olika register och kan, av konkurrensskäl, inte berätta för mig på vilket annat apotek som medicinen finns hemma.

På flera av de mindre orterna är lönsamheten ganska dålig för den apoteksverksamhet som säkrar tillgången till livsviktig medicin. Det är därför Kronans Droghandel konstaterar att de inte kommer att driva de enheterna vidare efter det datum när valet är deras.

En extra paradox i situationen är att de statligt ägda apotek som fortfarande finns också kan tvingas lägga ner som en följd av att andra gör det. Apoteket AB får endast ha en begränsad andel av apoteksmarknaden och måste passa sig för att bli för stora. Om andra bolag lägger ner apotek så säger det sig själv att den totala marknaden blir mindre, vilket samtidigt gör att Apoteket AB:s marknadsandel blir större. I förlängningen kan det innebära att Apoteket AB också måste lägga ner apotek för att hålla sig till spelreglerna.

All den där valfriheten som skulle skapas tack vare att apoteksmarknaden avreglerades. Den tycks i Norrlands inland komma att innebära friheten att få välja till vilken annan ort (eller i vissa fall vilken grannkommun) som du vill åka när du behöver handla medicin.

EVA ÄLANDER
Dagens ledare i Söderhamnskuriren & Ljusdals-Posten


Inga kommentarer: