tisdag, maj 22

Estelle Silvia Ewa Mary.

Idag, den tjugoandra maj, kommer en liten flicka att döpas i en stor kyrka i vår vackra huvudstad. Som så många barn före henne kommer hon att överraskas av dopvattnet och reagera på detta med gråt, skrik eller skratt. Men där slutar också likheterna mellan den aktuella flickan och alla andra barn som kommer att döpas i Sverige i år.


Det barn som döps idag ska heta Estelle Silvia Ewa Mary och namnet är långt ifrån det enda som är lite ovanligt med flickan. Idag i Slottskyrkan kommer ärkebiskopen att förrätta hennes dop inför 400 exklusivt inbjudna gäster. Vattnet kommer från Karl XI:s silverdopfunt och barnet kommer därefter att läggas i en förgylld vagga.

Det kan verka som att allting som omger lilla Estelle består av glitter och glamour, men riktigt så okomplicerat är det inte. När Estelle föddes råkade hon också bli arvtagerska till rollen som svensk statschef och prinsesstiteln för med sig ett visst bagage. Eftersom hon föddes som just sin mors dotter berövades hon på några av sina mänskliga rättigheter redan när hon låg på BB.

FN:s konvention om barnets rättigheter innebär att barnen har helt egna rättigheter, som ska tillgodoses oavsett vad deras föräldrar eller andra tycker om saken. Sverige var ett av de första länderna att skriva under Barnkonventionen och även om den ännu inte har blivit grundlag så är konventionen en viktig del av Sveriges arbete med de mänskliga rättigheterna.

Exempelvis handlar artikel 14 om rätten till tankefrihet och religionsfrihet. Detta är en rättighet som gäller alla svenska barn. Eller nästan åtminstone nästan alla. Den kungliga familjen måste bekänna sig till den rena evangeliska, protestantiska läran eftersom det är inskrivet i den svenska grundlagen genom den så kallade successionsordningen. Estelles rätt att själv reflektera och ta ställning till eventuell religiös tro är därför icke-existerande.

Ett annat exempel finns i konventionens sextonde artikel, som säger att varje barns rätt till privatliv ska respekteras. Alla barn som föds i Sverige har den rättigheten. Estelle var däremot superkändis redan i mammas mage och föddes rakt in i offentligheten. Hon kommer aldrig att kunna välja huruvida hennes privatliv ska vara tillgängligt för medierna och alla svenskar.

En rättighet för vuxna ger varje människa friheten att gifta sig med den person som denne önskar. Estelles mamma fick till slut göra just detta, men först fick hon kämpa i många år för att Estelles pappa skulle bli accepterad av familjen. Och i slutändan hade regeringen vetorätt i frågan om de två skulle få gifta sig. Samma sak väntar Estelle om inte grundlagen ändras innan hon hunnit bli giftasvuxen. Teoretiskt sett kan en framtida statsminister vara den som ber prinsessan finna sig i att välja mellan sin käraste och sin plats i tronföljden.

Allra tydligast blir orimligheten i de fall där lagboken innehåller den här sortens undantag. Men även i ett vidare perspektiv är det värt att fundera över hur stor möjlighet som Estelle Silvia Ewa Mary kommer ha att göra anspråk på sina mänskliga rättigheter. Kanske får hon chans vara barn fullt ut, men hon får inte chansen att välja vad hon vill göra med sitt liv. För det har grundlagen redan avgjort åt henne.

EVA ÄLANDER
Dagens ledare i LjP och Söderhamns-kuriren

Inga kommentarer: