tisdag, juni 26

Var Zlatan kan göra störst nytta.

Svenska ungdomars läsförståelse har blivit allt sämre de senaste åren. Under 2000-talet har resultaten för såväl tio- som 15-åringar sjunkit i olika internationella undersökningar. Svenska elever ligger nu på en genomsnittlig nivå inom OECD och 19 procent av 15-åringarna blev inte godkända i läsförståelse i den senaste Pisa-undersökningen.

Detta är allvarligt av flera anledningar. Inte minst därför att läsningen är grundläggande för att skolan ska kunna klara av sitt uppdrag. Läsförmågan är en nyckel till de olika skolämnena. Tidigare generationer kanske kunde klara sig hyfsat med begränsad läsförståelse, men det är betydligt svårare för de som växer upp i dagens informationsintensiva samhälle. Idag är det närmast oumbärligt att förstå vad som läses för den som vill klara av vardagens situationer.

När Skolverket undersökte svenska femtonåringars läsvanor framkom det att hälften av de 15-åriga killarna läser för nöjes skull, medan 75 procent av tjejerna nöjes¬läser skönlitteratur, facklitteratur eller tidningar. Mycket talar för att det finns en stark relation mellan läsförståelsen hos den enskilde och mängden litteratur som just den eleven har läst. Således var att det inte förvånande att det fanns fler svaga läsare bland killarna än bland tjejerna.

Men det finns ljusglimtar i läsningsmörkret. Det är nog få svenskar som har missat att Zlatan Ibrahimovic förra året gav ut sin självbiografi. Med Zlatans egna ord blandas episoder från fotbollsplanen med berättelsen om en uppväxt som många gånger var en ganska hård sådan med inslag av exempelvis slagsmål, cykelstölder och problematiska föräldrarelationer.

Den som tror att ”Jag är Zlatan” är vilken fotbollsbok som helst tror fel. Den är betydligt mer mångfacetterad än de fotbollsboksserier som är vanligt förekommande i skolan.

I Språktidningens juninummer beskrivs det hur Zlatan¬biografin har blivit en framgång hos unga och mindre vana läsare; framför allt tonårskillar som sällan läser skönlitteratur. Bibliotekarier vittnar om att personer som aldrig tidigare varit på ett bibliotek kommer och frågar efter den här biografin. En läsforskare går så långt som att påstå att Zlatans biografi kan hjälpa läsovana tonårskillar att klara gymnasiet genom att läsningen av den boken kan öppna dörren till vidare läsning och större läsförståelse.

Det är ingen vild gissning att de elever som är svaga läsare en låg grad av läsförståelse är en överrepresenterad grupp bland de elever som inte blir behöriga till gymnasiet eller hoppar av gymnasiestudierna. Utan gymnasiebetyg är det i dagsläget mycket svårt att få ett jobb och ganska lätt att hamna utanför arbetsmarknaden redan från arbetslivets början.

Zlatan-boken tycks verkligen ha gjort sitt till för att visa läsningsskeptiska ungdomar att det kan vara både givande och intressant att läsa – när man hittar böcker som man tycker om. Skolan är livsviktig för den enskilde och läsningen är livsviktig för skolframgången. Ser man de sambanden så blir varje vunnen läsare till en samhällsvinst. På så vis kan Zlatan på sikt komma att göra större nytta som förebild i bokhyllan än vad han gör på fotbollsplanen som det svenska fotbollslandslagets kapten.

EVA ÄLANDER
Tisdagens ledare i Söderhamnskuriren & Ljusdals-Posten

Inga kommentarer: