tisdag, juni 19

MUF och biblioteken.

De politiska ungdomsförbunden startar ibland påkostade kampanjer som tycks vara ägnade för intern samling snarare än utåtriktat kampanjande. Sådana gånger får det aktuella förbundet mycket sällan fram den poäng de vill göra. Så är fallet i allra högsta grad i det moderata ungdomsförbundets pågående kampanj. MUF har förstått någonting som alliansregeringen helst förnekar, nämligen att den hutlöst höga ungdomsarbetslösheten är ett problem. Därför kampanjar MUF just nu på temat ”100 idéer för fler jobb” där de vill ge förslag som ger jobb. Så långt allt väl.

MUF har blandat fullt seriösa förslag för att minska arbetslösheten bland unga med idéer som är helt obegripliga i sammanhanget. Därför står tankar om förbättrad kontakt mellan skola och arbetsmarknad, fler bostäder och förbättrad infrastruktur med på samma lista som förslag om att flytta på mobbaren, behålla kärnkraften och slopa parkeringsnormen. Blandningen gör att den lista som utgör jobbkampanjens kärna antar formen av en allmän önskelista snarare än ett politiskt åtgärdsprogram för att skapa jobb. Det är sådant som händer i den ungdomliga ivern.

Dock finns det en punkt på MUF:s önskelista som jag helt enkelt inte kan ha överseende med. Det är MUF:s jobbskapande åtgärd nummer 71: slopa kravet på bibliotek i alla skolor.

I den nya skollag som började gälla den 1 juli 2011 står det klart och tydligt att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Den som driver skolan ska se till att elever i alla åldrar har tillgång till ett skolbibliotek som stöd för lärandet och kunskapsutvecklingen. Det är en bra och framsynt paragraf i skollagen. En paragraf som sätter fokus på att en skola måste innehålla vissa faciliteter för att få kalla sig för en skola. En paragraf som förhoppningsvis på sikt kan ge alla elever den biblioteksverksamhet som de har rätt till.

Det finns dock en hel del kvar att göra på området. I förra veckan publicerades Kungliga biblioteket en rapport om läget för svenska skolbibliotek och det var trist läsning. Hälften av landets elever saknar i dagsläget tillgång till ett bemannat skolbibliotek. En av sex svenska elever saknar helt tillgång till skolbibliotek. Trots skollagens tydliga skrivningar.

Tyvärr tror jag dock att problemet är större än ett otydligt kampanjmaterial. Min farhåga är att MUF och deras vänner inte ser den samhällsfunktion som biblioteken fyller – i och utanför skolan. När jag var aktiv i SSU hörde jag, vid upprepade tillfällen, moderatungdomar hävda biblioteken som typexempel på sådant som inte borde bekostas av skattepengar. Folk får väl se till att köpa egna böcker om de vill läsa, som en tidigare distriktsordförande i MUF brukade säga. Som att ett bibliotek inte är så väldigt mycket mer än böckerna som finns där.

Allt detta utspelade sig några år innan de nya moderaterna hade börjat prata om att man måste prioritera välfärdens kärna, men den politiska innebörden var exakt densamma. MUF:s medlemmar berättade dock gärna vad som enligt dem inte borde ingå i välfärdskärnan. Bibliotek som ett exempel.

Jag kan förstås inte säga säkert att det inte blir fler jobb till unga av att skollagens krav på skolbibliotek avskaffas. Men jag måste säga att jag tycker sambandet verkar högst osannolikt.

EVA ÄLANDER
Dagens ledare i LjP och Söderhamnskuriren

Inga kommentarer: