tisdag, juni 12

Den blomstertid nu kommer?

Runt den här tiden på året, när den blomstertid nu kommer, läggs ännu ett skolår till handlingarna. Den säkraste påminnelsen om att skolavslutningarna närmar sig är debatten om vilka lokaler som är lämpliga i sammanhanget. Eller rättare sagt; kyrkans vara eller icke-vara i sammanhanget.


Det har sedan lång tid tillbaka stått i läroplanen att den svenska skolans undervisning ska vara icke-konfessionell. Nytt är dock att detta faktum nu även finns inskrivet i skollagen.

Därför debatteras det återigen om en kyrka är en lämplig lokal att samla eleverna i. Dilemmat har i år fått en ny dimension eftersom de rektorer som väljer att genomföra traditionell skolavslutning i kyrkan måste se till att hålla de religiösa inslagen borta. Förekommer något som kan tolkas religiöst riskerar den aktuella skolan att bli bötfälld av Skolinspektionen för att ha brutit mot skollagen.

Vad som är okej och inte tycks vara en gråzon och Skolverkets råd till skolorna går i linje med medelsvenssons smörgåsbordsinställning till kyrkan; där man väljer ut de bitar som passar en för stunden och hoppar över resten. Det vore intressant att veta hur Skolverket tänker när de menar att en kyrka kan vara ett religiöst neutralt rum. En kyrka är vanligtvis fylld av Jesusbilder, krucifix, takmålningar och religiösa symboler. Därför kan den aldrig bli en allmän festlokal och torde heller inte ha något intresse av att vara en sådan.

För det går alltså bra att arrangera skolavslutningen i kyrkan, men då ska tonvikten ligga på traditioner, högtidlighet och gemensam samvaro. Det får inte förekomma några som helst religiösa inslag i avslutningen, men det går bra att sjunga psalmen ”Den blomstertid nu kommer” eftersom den i sammanhanget anses vara uttryck för en gammal skolavslutningstradition. Prästen kan sommartala, men måste i så fall akta sig så det inte råkar slinka in något ord om tro eller välsignelse.

I de religiösa friskolorna gäller dock helt andra regler. Det finns idag 8166 svenska grundskoleelever som – med statens goda minne – går i skolor som bedrivs med en religiös tro i botten. 8166 elever som i sin skola bara möter elever och vuxna med samma religion som de själva. Oron för att någon timmes skolavslutning i en kyrka riskerar medföra otillbörlig religiös påverkan på eleverna känns något överdriven i jämförelse med det. Dessutom vore det angeläget att se över undervisning och läromedel i religions- och historieämnena så att de uppfyller de mål de borde – i hela skolsystemet.

Jag tycker det är viktigt att skolan ska vara en religiöst neutral plats. Jag tycker det är viktigt med en likvärdig utbildning för alla. Jag tycker det är mycket tråkigt att föräldrarna till 8166 svenska elever har valt att segregation åt sina barn genom att placera dem i en religiös friskola.

Men framför allt tycker jag att det är lite fånigt att det varje år läggs så pass stort fokus på vad som sägs och sjungs under några timmars skolavslutningsfirande. Det är en sådan sak som varje skola borde kunna anordna på ett sätt som känns bra för lärare, elever och föräldrar. Med eller utan kyrka. För ärligt talat, visst verkar det lite taskigt att hålla fest i Guds hus utan att låta denne vara med på själva festen?

EVA ÄLANDER
Dagens ledare i LjP och Söderhamnskuriren

Inga kommentarer: