tisdag, juli 31

248 000 unga vuxna förtjänar en bättre start.

”Har fått jobb i Stockholm och behöver bostad där senast 13/8. Allt av intresse: andrahand, inneboende, uthyrningsrum?” ”Bostadslös (igen) fr.o.m. 1 oktober. Alla tips uppskattas!” ”Jag har kommit in i Uppsala, men verkar typ omöjligt att hitta boende där… Tacksam för all hjälp jag kan få!”


Dessa tre exempel är tagna ur mitt facebook-flöde den senaste veckan. Raderna är skrivna av tre ungdomar som letar efter boende i någon av de svenska storstadsregionerna. Nu när sommaren lider mot sitt slut är det många som vill flytta till studier eller jobb. Dock är det inte möjligt för alla att göra verklighet av flyttplanerna, eftersom det råder bostadsbrist i delar av landet.

I studentstäder som Lund, Umeå och Uppsala är bostadskaos vid terminsstart en tradition med anor och de flesta vet att Stockholms bostadsmarknad är katastrofal för det stora flertalet. Det byggs alldeles för få nya bostäder och på grund av omfattande utförsäljningar och ombildningar av allmännyttan råder stort underskott på hyreslägenheter. Det som trots allt byggs är inte anpassat för unga som är på väg in i arbetslivet; de små och billiga hyresrätterna lyser med sin frånvaro.

Bostadsbristen är dock inte enbart ett storstadsproblem. Faktum är att 135 av 290 kommuner uppger till Boverket att de har brist på bostäder och ännu fler av dem, hela 259 kommuner, uppger brist på hyresrätter. Dessutom säger sig drygt hälften av landets kommuner – däribland Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall – sakna sådana bostäder som unga efterfrågar

Enligt en rapport från Hyresgästföreningen finns det just nu 248 000 personer mellan 20-27 år (så kallade unga vuxna) som saknar egen bostad och skulle vilja ha en. Sedan 1997 har andelen unga vuxna som bor i egen bostad minskat och 2011 bodde drygt hälften i egen bostad. Många i åldersgruppen bor utan besittningsrätt. Parallellt har andelen unga vuxna som bor hos sina föräldrar ökat. 2011 bodde 22 procent av de unga vuxna kvar hemma hos föräldrarna och 54 procent av dessa menar att det skulle passa dem bättre att bo på ett annat sätt. Det innebär att 116 000 unga vuxna bor hos sina föräldrar mot sin vilja.

Den respons som möter de som, i likhet med de tre personerna ovan, letar efter bostad kan ibland komma att handla om något delvis annat. Flera gånger har jag sett liknande nödrop bemötas välvilligt från personer som ska sälja sin bostadsrätt och därför gärna vill tipsa om den pågående försäljningen eller en mäklares hemsida. Det är också något som kan ses som ett tecken i tiden.

Faktum är att bostadsrättsköp inte är ett reellt alternativ för särskilt många av de unga som längtar efter eget boende. Studenter, timvikarier och andra med låga inkomster har svårt att få ihop en kontantinsats eller beviljas tillräckligt stora banklån. Men även om de skulle få lån till en bostadsrätt är det långt ifrån alla unga vill inleda sitt vuxenliv med skuldsättning i miljonklassen.

Ju närmare sommarens slut, desto fler bostadssökande ungdomar som ger sig till känna. Det finns alltså 248 000 unga vuxna som önskar sig ett eget stabilt boende. De förtjänar en bättre start på vuxenlivet än att, med jämna mellanrum, behöva leta efter nya andrahandsboenden.

EVA ÄLANDER
Dagens ledare i LjP och Söderhamnskuriren

Inga kommentarer: