tisdag, november 15

I väntan på vaccin.

2008 godkände Socialstyrelsen att alla flickor i femte och sjätte klass skulle vaccineras mot HPV-virus, gratis inom skolhälsovården. Målgruppen utökades sedan till att så här i början omfatta alla tjejer upp till 18 år. Men någon rikstäckande vaccinering har ännu inte kommit i gång.

Än så länge är det en kostnadsfråga, där föräldrarnas ekonomi är det som avgör om deras tonårsdotter blir vaccinerad mot ett virus som i förlängningen kan ge cancer.

Detta eftersom den upphandling som gjordes i mars 2010 överklagades av den förlorande tillverkaren. Och när upphandlingen så gjordes om i år så vanns den upphandlingen av den tillverkare som förlorade den första upphandlingsomgången. Vilket fick till följd den tillverkare som vann den första omgången i slutet av september bestämde sig för att överklaga den andra upphandlingen. Överklagandena har till stor del varit baserade på ifrågasatta beräkningsmodeller och juridiska spetsfundigheter, men valet att överklaga har helt varit läkemedelsbolagens eget.

Humant papillomvirus (HPV) är ett sexuellt överförbart virus. Viruset kan bli till en kvarstående infektion i livmodertappen, som i förlängningen kan leda till att en cancersjukdom utvecklas. Två typer av HPV-viruset anses idag ligga bakom 70 procent av all livmoderhalscancer.

Minst 450 kvinnor insjuknar årligen i livmoderhalscancer. Behandlingen består av en operation och om cancern har hunnit sprida sig innan den upptäcks kan det också bli fråga om strålbehandling.

För tillfället finns det alltså två stycken godkända vaccin mot HPV-virus på den svenska marknaden; Cervarix och Gardasil. Bägge tillverkarna hävdar att deras vaccin är det bästa. Föga förvånande. Båda tillverkarna framhåller det som skiljer deras vaccin från det andra. Föga förvånande. Båda har medicinska experter som talar för just deras sak. Föga förvånande.

En vaccination består av tre doser, som ska tas utspridda under ett halvårs tid. Eftersom vaccinet räknas in i högkostnadsskyddet för flickor under 18 år så kostar de här tre sprutorna idag 1800 kronor att ta. En ganska hög kostnad för ett skydd som man inte vet om man kommer att behöva.

En genomförd vaccination skapar en situation med flera vinnare, då de unga flickorna får ett bättre skydd samtidigt om sjukvårdens kostnader kommer minska på sikt. För att inte tala om det mänskliga lidandet som besparas i de fall när en livmodershalscancer aldrig bryter ut.

Naturligtvis vill landstingen köpa det bästa tillgängliga vaccinet till det bästa möjliga priset. Dock är någonting galet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) när upphandlingar som denna, som i förlängningen handlar om kvinnoliv, tillåts dras ut över både månader och år. Några landsting och regioner försöker nu ta saken i egna händer och skynda på inköpet. De riskerar då att bli bötfällda .

Jag är ingen medicinsk expert och kan alls inte uttala mig om vilket av de två vaccinen som det bästa skyddet. Däremot är jag helt säker på en sak – och det är att inget av de två ger något vidare skydd för någon större grupp tonårstjejer just nu.Eva Älander
Dagens ledare i Söderhamnskuriren & Ljusdals-Posten

Inga kommentarer: